Datorspel hör hemma i skolan

Datorspel hör hemma i skolan

Med tanke på att datorspel har funnits sedan 1970-talet är det märkligt att de fortfarande nästan helt lyser med sin frånvaro i skolan. Digitala, interaktiva läromedel börjar visserligen synas här och var, men de påminner fortfarande mer om traditionella läroböcker än om de spel som eleverna sätter sig med när de kommer hem.

 

I dagens SvD skriver jag om att skolan måste bli bättre på att utnyttja datorspel som verktyg i undervisningen.