Framtidens Public Service – Välkommen till seminarium i riksdagen

Den tekniska utvecklingen utmanar på flera sätt de svenska ambitionerna med Public Service. Bland annat därför har regeringen tillsatt en Public Service-utredning. Det finns ett antal frågor som måste besvaras: – 3,5 miljoner svenskar betalar tv-licens till Radiotjänst. Är tv-licensen ett rimligt system i en tid då allt mer material finns på nätet och är…

FN fördömer hädelselagar

För snart två sedan skrev jag om Irlands blasfemilagar. Nu har FN slagit fast att rätten att häda ingår i yttrandefriheten så som den definieras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter sätter nu ner foten i frågan. Kommittén tar upp artikel 19 som rör yttrandefriheten och det blir inget…

Sverige måste säga nej till nytt, mer långtgående datalagringsdirektiv

Ett nytt, omförhandlat datalagringsdirektiv blir sämre än det vi har i dag. Det står klart efter att vi i Konstitutionsutskottet har granskat Kommissionens planer. I en rapport som utvärderar det gamla datalagringsdirektivet säger sig Kommissionen vilja minska medlemsstaternas möjligheter att själva välja lagringstid. De vill också skapa gemensamma EU-regler som anger under vilka omständigheter staten…

Bonus till socialarbetare – kanske det?

Ett folkpartistiskt kommunalråd i Sollentuna föreslår bonusar till socialarbetare som når bra resultat. Vi vill även pröva möjligheten att ge ekonomisk stimulans till de hem som är lyckosamma. Ekonomiska incitament har visat sig verkningsfulla i andra verksamheter, till exempel sjukvården, och den finns inget som säger att det inte även skulle fungera inom socialtjänsten. Bonus…

Odlat kött – det behövs en rörelse för rationell produktion av mat

Stellan Welin från Linköpings Universitet och Julie Gold från Chalmers Tekniska Högskola skriver i dag på SvD Brännpunkt om utvecklingen av odlat kött, det vill säga kött som inte kommer direkt från djur utan från odlade muskelceller. Tekniken är ännu inte tillräckligt utvecklad för att kunna användas kommersiellt, men det är sannolikt bara en tidsfråga…

Står Cecilia Malmström bakom Tobin-skatten?

Nu lägger EU-Kommissionen som väntat fram ett förslag om skatt på finansiella transaktioner. Har Cecilia Malmström som svensk Kommissionär reserverat sig? Eller står hon bakom förslaget? Vad anser i så fall regeringen om att ha tillsatt en Kommissionär som förespråkar Tobin-skatt?